6ο Εξάμηνο

8ος ΙΙ Κύκλος 1η Ενότητα - Παθολογία κυκλοφορικού
8ος II Κύκλος 2η Ενότητα: Παθολογία Αναπνευστικού
8ος II Κύκλος 3η Ενότητα: Παθολογία Γεννητικού-Ουροποιητικού
7ος II Κύκλος 1η Ενότητα -Τρόφιμα
7ος II Κύκλος 2η Ενότητα - Τρόφιμα, σφαγεία
7ος II Κύκλος Πρακτικά (ΟΜΧ κλπ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου