4ο Εξάμηνο

4ος IV Κύκλος 1η Ενότητα: Βοοτροφία
4ος IV Κύκλος 2η Ενότητα: Γιδο-προβατοτροφία
4ος ΙV Κύκλος 3η Ενότητα: Διατροφή
5ος ΙΙ Κύκλος Μόνη Ενότητα: Πεπτικό-πτηνά
6ος I Κύκλος 1η Ενότητα Γενική Μικροβιολογία-Ανοσολογία-Ιολογία-Μυκητολογία
6ος Ι Κύκλος 2η Ενότητα - Παράσιτολογία-Μελισσοκομία

Πρακτικά 4ος IV Κύκλος-Σιτηρέσια
Πρακτικά 5ος ΙΙ Κύκλος
Πρακτικά 6ος Ι Κύκλος - 1η Ενότητα - 2η Ενότητα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου